Tagged: Housewife

6

ಗೃಹಿಣಿಯೆಂದು ಮರುಗದಿರಿ

Share Button

    ನ ಗೃಹಂ ಗೃಹಮಿತ್ಯಾಹುಃ, ಗೃಹಿಣೀ ಗೃಹಮುಚ್ಯತೇ| ಗೃಹಂ ತು ಗೃಹಿಣೀ ಹೀನಃ ಕಾಂತಾರಾತ್ ಅತಿರಿಚ್ಯತೇ|| ಅಂದರೆ, ‘ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಗೃಹಿಣಿಯೇ ಮನೆ. ಗೃಹಿಣಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಅಡವಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆ’. ಆದರೆ ಇಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೃಹಿಣಿಯೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದವಳೂ, ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದವಳು ಎಂಬಂತಿದೆ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: