Author: Raghu Chandra,raghuchandra89@gmail.com

1

ಕನಸೊಂದ ಕಂಡೆನ

Share Button

.  ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯ ಕಂಡೆನ ಅಂದು ನಾನಂದುಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು  ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ, ಆದರೆ, ಏಕೆ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ??  – ರಘುಚಂದ್ರ +22

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: